Poniższy test pozwoli określić Twój poziom znajomości języka angielskiego.

Po przesłaniu do nas wypełnionego formularza niezwłocznie skontaktuje się z Tobą nasz pracownik i poinformuje Cię o poziomie, z którego możesz zacząć naukę.

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania (miasto/miejscowość, województwo)

Adres email

Numer telefonu kontaktowego

TEST NR 3 - PRZETŁUMACZ ZDANIA

Pytanie:
1. Are you going to the door?

Odpowiedź:

2. Do we call the thing we wear on our heads a hat?

Odpowiedź:

3. Must we study a lot if we want to learn a language well?

Odpowiedź:

4. Is your pen worth as much now as when you bought it?

Odpowiedź:

5 Will there be even more people in the World In ten years time than there are today?

Odpowiedź:

6. If you fell from the second floor of a building, would you hurt yourself ?

Odpowiedź: