Propozycja dla maturzystów

Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego obejmuje powtórkę z gramatyki, słownictwa, czytania, analizy tekstów i dialogów. Uczniowie rozwiązują przykładowe testy maturalne oraz wykonują ćwiczenia ze zrozumienia tekstu ze słuchu.
Kurs przygotowujący trwa od października do kwietnia. Kurs dla uczniów szkół średnich przygotowujący do zdania matury z języka angielskiego prowadzony jest 2 lub 3 razy w tygodniu.