Przygotowanie do egzaminu First Certificate in English

First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych. Efektywność Metody Callana w przygotowaniu do egzaminu FCE nie odbywa się w jakiś wyimaginowany czy bliżej nieokreślony sposób. Jest to efekt przejścia przez materiał zawarty w 6 podręcznikach opracowanych specjalnie dla Metody Callana w następujących etapach:

Etap 1
Obejmuje 1/4 Książki nr 1 Metody - student zna 250 słów średnio po 10 godzinach nauki.

Etap 2
Połowa Książki nr 1 - student poznał 500 słów średnio po 20-tu godzinach nauki.

Etap 3
Obejmuje 3/4 Książki nr 1 Metody - student poznał 750 słów średnio po 30-tu godzinach nauki.

Etap 4
Koniec Książki nr 1 - student poznał 1000 słów średnio po 40-tu godzinach nauki. Jest to poziom odpowiadający egzaminowi Cambridge Key to English Test.

Etap 5
Połowa Książki nr 2 Metody - student poznał około 1250 słów średnio po 55-u godzinach nauki.

Etap 6
Koniec Książki nr 2 - Student poznał 1500 słów średnio po 70-ciu godzinach nauki. Egzamin Cambridge Preliminary przypada mniej więcej między etapami 6 i 7.

Etap 7
Połowa książki nr 3 Metody - student poznał 1750 słów średnio po około 85-ciu godzinach nauki.

Etap 8
Koniec Książki nr 3 - student opanował 2000 słów średnio po około 100-tu godzinach nauki.

Etap 9
Połowa Książki nr 4 - student poznał 250 słów średnio po około 115-tu godzinach nauki.

Etap 10
Koniec Książki nr 4 Metody - student poznał 3000 słów średnio po około 130-tu godzinach nauki.

Etap 11
Koniec Książki nr 5 - student poznał 4300 słów średnio po około 145-ciu godzinach nauki.

Etap 12
Zakończenie pracy nad przykładami egzaminów Cambridge z poprzednich lat. Student poznał więcej niż 4300 słów - osiągnął poziom FCE średnio po 160-ciu godzinach nauki, a egzamin FCE przypada pomiędzy Etapem 10 i 12. Książka nr 6 Metody Callana przygotowuje studenta do zdania egzaminu Cambridge Advanced English Certificate.