Angielski dla dzieci Metodą Speak.mix.pl Kids

Nauka języka angielskiego Metodą Speak.mix.pl Kidsjest połączeniem Metody Tradycyjnej z Metodą Callana.  Tematycznie dopasowana jest do potrzeb dzieci w wieku 5-12 lat. Celem tej metody jest nauka płynnego mówienia ze swobodnym wykorzystaniem poznanego słownictwa. W czasie lekcji lektor posługuje się kolorowymi rysunkami i planszami jak również używa zestawu popularnych piosenek i rymowanek angielskich, utrwalając w ten sposób poznane słownictwo.