KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ TRADYCYJNĄ

Istniejemy od roku 1996

Zajęcia są prowadzone według profesjonalnie przygotowanych programów nauczania języka angielskiego dostosowanych do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Nauczanie koncentruje się  na języku mówionym poprzez zastosowanie nowoczesnych technik komunikacyjnych.

Oferujemy kursy:

0    dla dzieci w wieku przedszkolnym i  zerówkowym

0    dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat .

kurs dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat przygotowuje do  uzyskania Certyfikatu Cambridge Young Learners English Tests (Y L E).

0    przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

0    przygotowujące do egzaminu maturalnego

0    przygotowujące do egzaminów Cambridge (YLE, FCE, CAE, CPE)

0    przygotowujące do egzaminów BEC

0    dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w instytucjach unijnych  (TELC)

 

Poziomy Nauczania

Posiadamy  zdefiniowany system poziomów nauczania, zgodny z wytycznymi Rady Europy i Common European Framework of Reference.
Wyróżnia się 7 poziomów :

CEF      Semestr ( co najmniej 60 godzin zajęć)

A 1       Semestr  I   i    I I                            beginner, elementary

A  2      Semestr  III   i    I V                        pre-intermediate

B 1       Semestr   V  i   V I                          intermediate

B 2       Semestr   V I I   i  V I I I                 upper-intermediate

C 1       Semestr   XI     i    X I I                  pre-C A E

C 2       Semestr   XV . . .                           C P E

 

Liczebność grup

Grupa :   4 osobowa

4 - 6 osób

7 - 8 osób

9 - 10  osób

 

Intensywność kursu

1  godzina  lekcyjna :   45 minut

dzieci  -                       1  X  2  (1 godzina lekcyjna 2 razy w tygodniu)

regularny  -                  2  X  2

przyśpieszony  -          2  X  3

weekendowy  -            4  X  1

 

Kursy egzaminacyjne      

PET                         1 X 2 (1 godzina lekcyjna 2 razy w tygodniu)

YLE                         1 X 2

FCE                         2 X 2

CAE                         2 X 2

CPE                         2 X 2

Gimnazjum              2 x 2

Matura                     2 x 2

LCCI                        2 X 2

Business  English    2 X 2

Nauczając koncentrujemy się na kształtowaniu wszystkich czterech sprawności językowych - mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem oraz znajomości zasad gramatyki.
Jednym z podstawowych elementów metody Inter-Lingua jest tzw.  "podejście komunikatywne", które, w odróżnieniu od innych metod, koncentruje się na nauce języka niezbędnego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, a nie na bezbłędnym opanowaniu zasad gramatycznych.

 

Nasze Atuty

0    istniejemy od roku 1996

0   wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli

0   Inter-Lingua posiada zdefiniowany system poziomów

0   kwalifikacje na kurs odbywają się  w oparciu o testy diagnostyczne  i / lub rozmowy wstępne

0   przeprowadzamy wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału

0   słuchacze otrzymują okresowe raporty i świadectwa ukończenia kursu

0   posiadamy system nadzoru zajęć

0   nauczyciele są hospitowani ; dyrektor d/s nauczania regularnie monitoruje pracę nauczycieli

0   nauczyciele prowadzą  zajęcia według określonego spójnego planu i mają zdefiniowane cele nauki

0   nauczyciele efektywnie organizują pracę słuchaczy na zajęciach

 

O NASZYCH  NAUCZYCIELACH

Nauczyciele uczący w naszej szkole posiadają następujące kwalifikacje:
0   uprawnienia pedagogiczne
0   dyplom ukończenia filologii angielskiej bądź kolegium językowego
0   dyplom wyższej uczelni w zakresie filologii i świadectwo CPE
0   nauczyciele anglojęzyczni:
ukończony kurs metodyczny (CTEFLA / CELTA , Trinity lub ekwiwalent)